Uzturēšanās atļaujas ES

Termiņuzturēšanās atļauja (TUA) ir dokuments, kas ārvalstu pilsonim dod tiesības uzturēties Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā, strādāt, mācīties, izmantot medicīnas un valsts pakalpojumus, noformēt ielūgumus vīzu izsniegšanai radiniekiem un citām personām, kā arī brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā.

Lex Finance piedāvā plašu pakalpojumu kompleksu visu ar TUA saņemšanu Latvijā saistīto jautājumu risināšanu.

 

TUA Latvijā uz laiku līdz 5 gadiem ir iespējams saņemt, izpildot vienu no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

 

1. Investīcijas Latvijas Republikas uzņēmuma pamatkapitālā.
Ārvalstu investoram ir jāiegulda vismaz EUR 35 000 Latvijas uzņēmuma pamatkapitālā. Kā arī ir jāņem vērā, ka gada laikā šīm uzņēmumam ir jāiemaksā nodokļus par EUR 40 000.

2. Investīcijas Latvijas Republikas kredītiestādē (bankā) kredītiestādes subordinētā kapitāla veidā.
Ārvalstu investoram ir jāiegulda vismaz EUR 280 000. Šāda aizdevuma minimālais termiņš ir 5 gadi. Latvijas banka izsniedz investoram izziņu par noguldījuma izvietošanu, kas gan investoram, gan viņa ģimenes locekļiem kalpo par pamatojumu pagaidu uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

3. Investīcijas Latvijas Republikas nekustamajā īpašumā.
Nekustamā īpašuma iegāde Latvijā par summu vismaz EUR 250 000 un ar kadastrālo vērtību ne mazāk par EUR 80 000.

4. Ārvalstu uzņēmuma pārstāvniecība
Ārvalstu uzņēmuma pārstāvniecības ātrā reģistrācijas procedūra. TUA pagarināšanas gadījumā ir nepieciešams iesniegt atskaiti par pārstāvniecības darbu.

5. Valdes locekļa nodarbinātība.
Sabiedrība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā vismaz vienu gadu; sabiedrības pamatkapitāls nav mazāks par EUR 2800. Sabiedrībai gada laikā ir jāiemaksā nodoklis ne mazāk par 21 000 EUR.

6. Darba līgums.
Nodarbinātība Latvijas uzņēmumā ar algu, kas nav mazāka par 850 EUR.

 

Kompānija Lex Finance piemeklēs visizdevīgāko Termiņuzturēšanas atļaujas veidu.

 

Pasūtiet konsultāciju – rakstiet uz info@lexfinance.lv vai zvaniet: +371 29 51 52 51

 

TUA IEGŪŠANA LIETUVĀ

 

Lietuvas TUA ir nepieciešama tajā gadījumā, ja jūs plānojat atrasties Lietuvā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās iebraukšanas dienas, ja vēlaties nodarboties ar uzņēmējdarbību, tikt nodarbinātam vai mācīties.

Uzturēšanās atļauja sākotnēji tiek izsniegta konsulārajā pārstāvniecībā ārpus Lietuvas, parasti uz 1 gadu, un pēc tam var tikt pagarināta. Pēc pieciem gadiem ir iespēja saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju

Mēs piedāvājam Jums vairākus uzturēšanās atļaujas saņemšanas veidus Lietuvā:

 • Ģimenes apvienošanās (Lietuvā dzīvo vecāki vai bērni, kuri ir Lietuvas Republikas pilsoņi; laulātais (a), kurš (a) ir vai Lietuvas pilsonis, vai ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Lietuvā)
  Nodarbinātība (ja ir darba atļauja)
 • Studijas (vidējās, augstākās izglītības programmā, stazēšanās, kvalifikācijas paaugstināšanā u.c.)
 • Darbs (ja esat reģistrēta Lietuvas Republikā uzņēmuma īpašnieks vai vadītājs)
 • Zinātniskais darbs (saskaņā ar līgumu ar Lietuvas zinātnes iestādi)
 • Ir Lietuvas izcelsme
 • Ir saglabātas Lietuvas Republikas pilsonības tiesības

Vieglāk ir saņemt uzturēšanās atļauju Lietuvā uz kompānijas pamata, tas varbūt jaunā uzņēmuma atvēršana, vai arī jau pastāvošās pirkšana.

 

Pasūtiet konsultāciju – rakstiet uz info@lexfinance.lv vai zvaniet: +371 29 51 52 51

 

TUA IEGŪŠANA MALTĀ

 

No 2014. gada 1. jūlija Maltā stājās spēkā Uzturēšanās Programma – Residence Rules Programme (RRP). Jaunās likumdošanas ieviešanas mērķis ir nodrošināt iespēju ES dalībvalstu pilsoņiem saņemt Maltas rezidenta statusu un līdz ar to – nodokļu atvieglojumu iespēju.

RRP priekšrocības:

 • rezidenta statuss prestižajā valstī un ērtā jurisdikcijā;
 • tiesības nodarboties ar uzņēmējdarbību, ieguldīt un strādāt Maltā;
 • Samazinātas nodokļu likmes;
 • minimālais ģimenes nodoklis – 15 000 eiro gadā (bez papildu nodokļa par laulāto/ bērniem vai personām, kas ir apgādībā);
 • Šengenas vīza, kas nodrošina pārvietošanās brīvību Šengenas valstīs;
 • Nav mantojuma nodokļa;
 • Spēkā ir vienošanās par atbrīvošanu no nodokļa divkāršas uzlikšanas;
 • Iespēja saņemt rezidenta sertifikātu.

 

Kam ir tiesības pieprasīt:

• Fiziskās personas, kas jau ir ES dalībvalstu pilsoņi, kā arī Islandes, Norvēģijas un Lihtenšteinas pilsoņi;
• apgādājamie, ieskaitot laulāto vai civilo partneri, bērnus līdz 25 gadiem, paplašinātās ģimenes un citus ģimenes locekļus.

 

Maltā pastāv arī globālās uzturēšanās programma (Global Residence Programme). Programma ir izveidota, lai piesaistītu fiziskās personas, kuras nav ES dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji. Personas, kuras saņemauzturēšanās atļauju pēc šīs programmas var strādāt Maltā ar nosacījumu, ka viņi atbilst darba atļaujas saņemšanas prasībām.

 

Pasūtiet konsultāciju – rakstiet uz info@lexfinance.lv

vai zvaniet: +371 29 51 52 51