Konsultācijas ES struktūrfondu jautājumos

Lex Finance sniedz konsultācijas par biznesa projektu un ES struktūrfondu projektu iesniegumu izstrādi. Tāpat Lex Finance konsultē par kvalitatīvo atskaišu un dokumentācijas sagatavošanu projektu īstenošanas gaitā (atbildes uz pieprasījumiem, progresa atskaites un gala pārskati).

 

Lex Finance sniedz konsultācijas par ES struktūrfondu līdzfinansējuma projektu izstrādi, kā arī piedāvā atbalstu atsevišķo projektu sadaļu sagatavošanā.

 

Lai Projekta iesniedzējs varētu sekmīgi apgūt finanšu līdzekļus projekta izmaksu segšanai, ir nepieciešams kvalitatīvi un precīzi sagatavot ES struktūrfondu finansējuma pieprasījumu, ievērojot visas esošās normatīvo aktu prasības. Šajā salīdzinoši specifiskajā jomā ir svarīgi pieverst uzmanību ne tikai projekta iesnieguma saturam, bet arī sniegt kvalitatīvās atskaites, pierādīt, ka projekta mērķi tiek sasniegti un finanšu līdzekļi tiek izmantoti saimnieciski lietderīgi. Papildus jāņem vērā obligātas pārbaudes, regulāros informācijas pieprasījumus no kontrolējošām iestādēm, milzīgu dokumentācijas apjomu, kas jāiesniedz savlaicīgi, lai galu galā saņemtu finansējumu.

Dokumentu savlaicīga sagatvošana un dokumentu kvalitāte ir finansējuma saņemšanas obligātais nosacījumus, ko nav vēlams uztvert pārāk formāli.

 

Ceļs līdz ES struktūrfondu atbalstam nebūt nav viegls, bet sasniedzams ar sākotnēji pareizi izvirzīto mērķi un speciālistiem, kas izpilda darbu ar dokumentiem.

 

Lex Finance komandā strādā gan pieredzējušie grāmatveži, kas palīdzēs kvalitatīvi sagatavot atskaišu dokumentāciju, kā arī juristi ar darba pieredzi ES struktūrfondu jomā.

Konsultācija no 30 eiro stundā (atkarība no projekta sarēžģītības pakāpes)

Projekta iesnieguma izstrāde – 5-8% no Projekta vērtības (atkarībā no projekta sarēžģītības un patērētām darba stundām)

Atbalsts komunikācijā (piemēram, rakstiskās atbildes uz informācijas pieprasījumiem) ar kontrolējošām iestādēm – no 50 eiro

Pasūtiet konsultāciju, rakstot uz info@lexfinance.lv vai zvanot uz +371 29 51 52 51