Darījumi ar nekustamajiem īpašumiem

Darījumos ar nekustamajiem īpašumiem vienmēr ir aktuāls jautājums par darījuma juridisko aizsardzību. Šī veida darījumi tradicionāli ieņem vadošo vietu kopējā civiltiesisko darījumu apgrozījumā, kā arī šo darījumu administrēšanai tiek veltīta īpaša uzmanība.

Pastāv salīdzinoši plaša nekustamo īpašumu objektu daudzējādība – dzīvojamās telpas, ofisu telpas, zemes gabali, ēkas un atsevišķas telpas u.c., savukārt juridiskās operācijas ar šādiem objektiem var būt arī ļoti atšķirīgas – atsavināšana, noma, servitūti, uzlabojumi/renovācijas, hipotēka, dāvinājumi, mantojumi. Jebkurš no šo darījumu veidiem tiek raksturots ar specifisku tiesisko regulejumu, īpatnībām un ierobēžojumiem.

 

Lex Finance komandai ir ievērojama pieredze jautājumos par nekustamajiem īpašumiem, tādēļ mēs esam gatavi sniegt Jums kvalitatīvo pakalpojumu darījumu juridisko atbalsta jomā.

Lex Finance sniedz vispusīgas konsultācijas par iespējām, tiesiskajiem līdzekļiem un paņēmieniem konkrēto mērķu sasniegšanai darījumos ar nekustamajiem īpašumiem, tai skaitā par potenciālo risku minimizāciju:

  • palīdzam sameklēt Jums izdevīgāko objektu
  • konsultējam jautajumos par pirkšanas-pārdošanas darījumiem
  • līgumu slēgšanas konsultācijas
  • darījuma slēgšanai nepieciešamo dokumentu savākšana un objekta pārbaude
  • līdzdalība pārrunās par darījuma nosacījumiem, kā arī klienta pārstāvība citos jautājumos
  • līgumu projektu, kā arī citu dokumentu (akti, vienošanās) sagatavošana
  • darījumu norēķinu atbalsts, darījuma konta atveršana – komunikācija ar banku
  • darījuma, īpašumtiesību valsts reģistrācijas atbalsts, tiesību nostirpināšana Zemesgrāmatā

 

 

 

Pasūtiet konsultāciju, rakstot uz info@lexfinance.lv vai zvanot uz +371 29 51 52 51